Dátum: 22. januára 2024 | Vytvoril: Isabella Gogesch | Kategória: | Nekomentované

Veľký záujem médií o MathCityMap na Slovensku!

MathCityMap rok 2023 sa na Slovensku vyznačoval veľkým záujmom médií. Tím MathCityMap v Nitre tvoria Veronika Bočková, Michal Fojtík, Silvia Haringová, Katarína Laššová a Janka Medová z Katedry matematiky Fakulty […]

[Čítaj článok]

Dátum: 17. apríla 2023 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

MathCityMap v zime? Samozrejme!

Náš tím MathCityMap na Slovensku pod vedením Janky Medovej a Silvie Haringovej z Nitrianskej univerzity opäť pôsobivo dokázal, že matematika v exteriéri funguje nielen v zime, ale dá sa využívať […]

[Čítaj článok]

Dátum: 16. januára 2023 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

Rušná MCM jeseň na Slovensku

Jeseň bola nabitá školeniami a realizáciou matematických prechádzok naprieč celým Slovenskom. Koncom septembra Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch uskutočnila projektový deň, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka. Tí […]

[Čítaj článok]

Dátum: 7. novembra 2022 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

MathCityMap leto na Slovensku

V lete 2022 sa v celej Európe uskutočnilo niekoľko podujatí, ako sú konferencie a tzv. letné školy pre mladých vedcov, na témy rozvoja matematického vzdelávania a výskumu v oblasti matematického […]

[Čítaj článok]

Dátum: 31. mája 2022 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

Matematický prechádzkový apríl

Do Európy dorazila jar so slnečným počasím a vyššími teplotami. Opäť prišla možnosť venovať sa matematike vonku a skúmať svoje okolie s matematickými okuliarmi. Rozrastajúca sa komunita MCM na Slovensku […]

[Čítaj článok]

Dátum: 22. novembra 2021 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

MathCityMap: Novinky zo Slovenska

  Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľov matematiky   V Nitre sme využili matematické prechádzky pri vzdelávaní učiteľov matematiky. Poskytli impulz na naštartovanie hlbšej spolupráce pri tvorení spoločných hodín matematiky v rámci […]

[Čítaj článok]

Dátum: 12. júla 2021 | Vytvoril: Simon Barlovits | Kategória: | Nekomentované

Šablóny úloh pre MathCityMap

MathCityMap tím pripravil niekoľko nových šablón pre tvorbu nových úloh! Odteraz je k dispozícii deväť MathCityMap šablón na tvorbu úloh a, navyše, i možnosť vytvoriť podúlohy k danej úlohe. Šablóny úloh  sú v tomto […]

[Čítaj článok]

Dátum: 15. júna 2021 | Vytvoril: Simon Barlovits | Kategória: | Nekomentované

MCM@home na Slovensku

Silvia Haringová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavila formou webinára koncept MathCityMap@home približne 700 učiteľom. Ďalej viedla hodiny s viac ako 150 študentmi základných a stredných škôl. V reflexii […]

[Čítaj článok]

Dátum: 31. marca 2020 | Vytvoril: Simon Barlovits | Kategória: | Nekomentované

Video: Riešenie matematických úloh o reálnych objektoch v teréne

Aplikácia MathCityMap umožňuje každému riešiteľovi, bez ohľadu na vek, nájsť zaujímavé objekty v okolí, napríklad na pešej zóne v meste, v parku alebo na školskom dvore a vyskúšať si svoje matematické vedomosti pri […]

[Čítaj článok]