Ημερομηνία:8. Φεβρουαρίου 2024 | ΑπόSimon Barlovits | Κατηγορία: | Δεν υπάρχουν Σχόλια

Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με τη μαθηματική μοντελοποίηση

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί, Με αυτή την έρευνα θα θέλαμε να πληροφορηθούμε σχετικά με την εμπειρία σας από τη χρήση των δραστηριοτήτων μοντελοποίησης στη διδασκαλία των μαθηματικών. Σκοπός της έρευνας είναι να […]

[Διαβάστε το άρθρο]

Ημερομηνία:12. Ιουλίου 2021 | ΑπόSimon Barlovits | Κατηγορία: | Δεν υπάρχουν Σχόλια

Οι Τύποι Εργασιών του MathCityMap

Η ομάδα του MathCityMap πρόσφατα ανέπτυξε αρκετούς νέους τύπους εργασιών! Τώρα, το MathCityMap προσφέρει εννιά τύπους εργασιών καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας υπο-εργασιών. Όλοι οι τύποι εργασιών παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. […]

[Διαβάστε το άρθρο]