17. apríla 2023

MathCityMap v zime? Samozrejme!

Náš tím MathCityMap na Slovensku pod vedením Janky Medovej a Silvie Haringovej z Nitrianskej univerzity opäť pôsobivo dokázal, že matematika v exteriéri funguje nielen v zime, ale dá sa využívať rovnako dobre ako po zvyšok roka.

Doktorandka Mgr. Silvia Haringová vycestovala na týždenný výskumný pobyt do Krakowa. Počas svojho pobytu vytvorila matematickú prechádzku v budove Pedagogickej univerzity v Krakowe. Stretla sa tam s doktorandmi z Košíc, ktorí sa zaoberajú funkčným myslením a spoločne sa snažili hľadať vhodné objekty a vymýšľať MathCityMap úlohy, ktoré by sa dali prepojiť s funkciami.

Janka Medová a Silvia Haringová sa zúčastnili konferencie Dva dny s didaktikou matematiky v Prahe, kde odprezentovali príspevok o matematických prechádzkach v ďalšom vzdelávaní učiteľov. Účastníkom konferencie porozprávali, ako spolupracujú s učiteľmi základných škôl pri tvorbe a realizácii prechádzok.

Lysá nad Labem bola ďalšou Jankinou a Silviinou zastávkou. Skupina miestnych nadšencov pre matematickú a čitateľskú gramotnosť v spolupráci s doc. Antonínom Jančaříkom z Katedry matematiky a didaktiky matematiky PF UK pripravuje outdoorovú hru pre návštevníkov troch českých miest: Benátky nad Jizerou, Milovice a Lysá nad Labem. Každé z týchto miest bude mať svoje vlastné úlohy a trasu, počas ktorej návštevníci okrem spoznávania krás a histórie miest budú riešiť matematické úlohy a úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť. S touto skupinou Janka a Silvia vytvorili niekoľko vzorových úloh a pripravili členky skupiny na školenie učiteľov.

 

                

 

Počas návštevy Atén, hlavného mesta Grécka, Janka a Silvia vytvorili prechádzku zaujímavú tým, že jej úlohy ukazujú, ako môže jeden objekt, schodisko, súvisieť s rôznymi matematickými oblasťami. Prechádzku mali so študentmi z Národnej a Kapodastrovej univerzity v Aténach zrealizovať počas ich pobytu, no v dôsledku demonštrácie súvisiacej s haváriou vlakov študenti zatarasili vchod a protestovali na univerzite. Preto namiesto workshopu o matematických prechádzkach študentom online predstavili ich výskum o lesson study s podporou MathCityMap.

Na predmete Rozvoj špecifického matematického myslenia študentky predškolskej a elementárnej pedagogiky riešili matematickú prechádzku. Následne bolo na nich, aby vymysleli vlastnú úlohu zameranú na kombinatoriku a pravdepodobnosť, ktorú nahrali do systému MathCityMap.

Doktorandka Mgr. Katka Laššová vytvorila matematickú prechádzku zameranú na priestorové schopnosti žiakov stredných odborných škôl s technickým zameraním. Prechádzka bola zrealizovaná so žiakmi Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou.

Katka taktiež navštívila ZŠ Dukliansku 1 v Bánovciach nad Bebravou. Vedenie školy prišlo s nápadom zakomponovať realizáciu matematickej prechádzky počas dňa otvorených dverí s nádejnými budúcimi prváčikmi. Katka pani učiteľkám pomohla vymyslieť a vytvoriť prechádzku, ktorou budúcich prváčikov počas DOD sprevádzali žiaci 9. ročníka.

Pod vedením Janky Medovej, Veroniky Bočkovej a Kitti Páleníkovej sa uskutočnil seminár k matematickým prechádzkam pre študentov rozširujúceho vzdelávania. Študenti riešili úlohy v átriu univerzity UKF, následne im bola predstavená tvorba prechádzok a nakoniec sami vymysleli a vytvorili úlohu v systéme MathCityMap a niektorí z nich aj v blízkosti škôl, na ktorých pracujú.

Dátum: 17. apríla 2023 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *