15. júna 2021

MCM@home na Slovensku

Silvia Haringová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavila formou webinára koncept MathCityMap@home približne 700 učiteľom. Ďalej viedla hodiny s viac ako 150 študentmi základných a stredných škôl. V reflexii sa Silvia spomína na svoje študentské časy a popisuje koncepciu prípravy učiteľov.

 

Počas Intenzívneho študijného programu (ISP) organizovaného v rámci projektu MoMaTre, ktorého som sa zúčastnila v marci 2018  na Goethe-univerzite vo Frankfurte som sa naučila všetko potrebné k tomu, aby som mohla vytvárať a realizovať vlastné prechádzky na Slovensku.  

Na základe mojej účasti na ISP som sa vybrala diplomovú prácu zameranú na matematické prechádzky. Opisujem v nej princípy a špecifiká torby úloh pre MathCityMap a taktiež je mojím cieľom vytvoriť niekoľko matematických prechádzok. Prechádzkami sa zaoberám aj v rámci projektu Komenského inštitútu. Komenský inštitút je ročný vzdelávací program určený pre budúcich, začínajúcich, dlhoročných učiteľov ale aj riaditeľov organizovaný mimovládnou neziskovou organizáciou Živica. Každý rok dostane 20 učiteľov možnosť zúčastniť sa tohto programu. Hlavným cieľom môjho projektu je zvýšiť povedomie o matematických prechádzkach na základných a stredných školách medzi širokou učiteľskou komunitou na celom Slovensku.

Projektom som sa snažila motivovať mojich spolužiakov na univerzite a zapojiť ich do tvorby a realizácie matematických prechádzok. Vytvorila som facebookovú stránku, na ktorej pravidelne uverejňujem rôzne príspevky, ktorými sa snažím spropagovať tento novodobý spôsob vyučovania matematiky vonku s využitím mobilných technológií. V spolupráci s Komenského inštitútom sme usporiadali webinár o matematických prechádzkach. Webinár sa uskutočnil online a zúčastnilo sa ho viac ako 700 učiteľov rôznych predmetov. Počas súvislej praxe som zrealizovala 9 [MCM@home]  prechádzok s viac ako 150 žiakmi 2. stupňa základných škôl a stredných škôl.


Zoznam s niekoľkými trasami MCM@home z celého sveta nájdete tu:

Collection of MCM@home Trails


Dátum: 15. júna 2021 | Vytvoril: Simon Barlovits | Kategória: | Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *