12. júla 2021

Šablóny úloh pre MathCityMap

MathCityMap tím pripravil niekoľko nových šablón pre tvorbu nových úloh! Odteraz je k dispozícii deväť MathCityMap šablón na tvorbu úloh a, navyše, i možnosť vytvoriť podúlohy k danej úlohe. Šablóny úloh  sú v tomto článku stručne opísané.

K dispozícii je, navyše, Ukážková prechádzka, ktorá obsahuje všetky úlohy podľa pripravených šablón. Ukážkovú prechádzku je možné prezrieť si na web stránke tu alebo po zadaní kódu 065522 v aplikácii MathCityMap.


Interval je šablóna klasickej MathCityMap úlohy. Šablóna interval sa využíva v každej takej úlohe, v ktorej sa údaje k výpočtu (dĺžka, obsah, objem a pod.) získavajú odmeraním a následným výpočtom. .

Interval

Presná hodnota je šablóna, ktorú je vhodné použiť pri objektoch, v ktorých, alebo na ktorých, sa vybrané prvky spočítavajú, t.j. určuje sa počet daných prvkov. Napríklad: Koľko okien (daného typu) sa nachádza na stene budovy? Koľko je možností umiestnenia bicykla na tento stojan?

Presná hodnota

Šablónu Vektor (Interval) je vhodné použiť vtedy, ak sa, na základe merania, dá formulovať viac otázok v danej úlohe. Napríklad: Určiť šírku, dĺžku a výšku kvádra na obrázku. Šablónu je vhodné použiť pri úlohách o geometrických telesách; v úlohách zo stereometrie.

Vektor (Interval)

NOVÁ ŠABLÓNA

Šablónu Vektor (Presná hodnota) je vhodné použiť, ak sa v kombinatorickej úlohe, alebo v úlohe na spočítavanie objektov, vyžadujú odpovede na viac otázok.

Vektor (Presná hodnota)

NOVÁ ŠABLÓNA

Šablónu Množina je vhodné použiť pre úlohy, v ktorých odpoveď tvorí viac číselných údajov a pri týchto číselných údajoch nezáleží na ich poradí. Do vstupných polí v aplikácii MathCityMap sa môžu vkladať iba čísla. Príklad použitia šablóny Množina sa nachádza v prechádzke s názvom Ukážková prechádzka (kód 065522 v aplikácii MathCityMap).

Množina

NOVÁ ŠABLÓNA

Informačný bod je šablóna pre úlohu, ktorá si nevyžaduje vložiť, alebo odoslať, žiadnu odpoveď. Šablónu je vhodné použiť vtedy, ak sa má riešiteľ, počas prechádzky, oboznámiť s dôležitými údajmi, napríklad: prečítať si informačnú tabuľu opisujúcu históriu budovy, alebo význam miesta, alebo informácie o údajoch zo života významnej osobnosti a pod.

Informačný bod

NOVÁ ŠABLÓNA

Šablónu Doplniť chýbajúce údaje je vhodné použiť v úlohách, v ktorých je potrebné doplniť text s vynechanými miestami pre chýbajúce údaje. Môže to byť odborná, napr. technická, terminológia, alebo doplnenie údajov zistených z informačnej tabule, alebo doplnenie údajov o historických udalostiach, o reáliách miesta a pod. Poznámka: Upozornenie na použitie presnej charakteristiky číselného údaja, typu a formátu čísla, je v zadaní úlohy nevyhnutné.

Doplniť chýbajúce údaje

NOVÁ ŠABLÓNA

Výber z viacerých odpovedí je štandardnou šablónou úlohy, v ktorej je ponúknutých niekoľko, najmenej dve, možností odpovede. Z ponúknutých odpovedí je vždy aspoň jedna odpoveď správna.

Výber z viacerých odpovedí

GPS úloha je šablóna úlohy, v ktorej majú riešitelia nájsť v úlohe opísanú, definovanú, polohu (napr. postaviť sa do stredu úsečky, ktorej krajné body tvoria dva objekty v teréne) alebo nájsť polohu (pozíciu) pre daný objekt (napríklad rovnostranný trojuholník). Poznámka: GPS úlohu je vhodné vytvoriť na otvorených priestranstvách, pretože v zastavanej časti mesta, s vysokými budovami, je GPS signál slabý alebo nestabilný.

GPS úloha

Nakoniec, MatCityMap ponúka možnosť vytvoriť štruktúrovanú úlohu, komplexnú úlohu zloženú z viacerých jednoduchších úloh, ktoré sa nazývajú Podúlohy. Príklad použitia šablóny Podúloha sa nachádza v prechádzke s názvom Ukážková prechádzka (kód 065522 v aplikácii MathCityMap).

Podúloha

NOVÁ ŠABLÓNA

Dátum: 12. júla 2021 | Vytvoril: Simon Barlovits | Kategória: | Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *