22. novembra 2021

MathCityMap: Novinky zo Slovenska

 

Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľov matematiky

 

V Nitre sme využili matematické prechádzky pri vzdelávaní učiteľov matematiky. Poskytli impulz na naštartovanie hlbšej spolupráce pri tvorení spoločných hodín matematiky v rámci projektu KEGA Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľov matematiky. Do tvorby prechádzok sa zapojili Janka Medová a Silvia Haringová z Katedry matematiky FPV UKF v Nitre a učitelia z Gymnázia Cyrila a Metoda v Nitre.

 


Počas prvého stretnutia sa z učiteľov stali žiaci, pretože s využitím mobilných zariadení si vyskúšali absolvovať prechádzku, ktorú sme pre nich pripravili. Keď vyriešili všetky úlohy, vysvetlili sme im, ako funguje portál MathCityMap a ako sa prechádzka tvorí. Učitelia dostali manuál s detailne popísaným postupom tvorby prechádzky. Úlohou učiteľov bolo do ďalšieho stretnutia vymyslieť vlastné úlohy a nahrať ich na portál.

 

 

Keď sme sa opäť stretli, učitelia spoločne diskutovali o úlohách a vybrali tie najlepšie, z ktorých vytvorili finálnu prechádzku. Túto prechádzku absolvovali žiaci tercie, ktorí sa počas dvoch vyučovacích hodín prechádzali a riešili úlohy. Po prechádzke nasledovala spoločná reflexia učiteľov, v ktorej sme sa zamerali na význam zaradenia matematických prechádzok do vyučovania matematiky.

 

Dátum: 22. novembra 2021 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *