31. mája 2022

Matematický prechádzkový apríl

Do Európy dorazila jar so slnečným počasím a vyššími teplotami. Opäť prišla možnosť venovať sa matematike vonku a skúmať svoje okolie s matematickými okuliarmi. Rozrastajúca sa komunita MCM na Slovensku si túto myšlienku vzala v apríli k srdcu a uskutočnila celý rad aktivít, o ktorých by sme vás radi nižšie informovali.

Matematické prechádzky sa niesli celým mesiacom. Začalo to 6. apríla, kedy sa konala Študentská vedecká konferencia, ktorá je spoločným vedeckým podujatím Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Naša študentka doktorandského štúdia Silvia Haringová sa v sekcii Odborná Didaktika II. umiestnila na 1. mieste s prácou: Význam zaradenia matematických prechádzok do vyučovania.

Doktorandky Katedry matematiky FPVaI UKF v Nitre Veronika Bočková a Silvia Haringová 8. apríla navštívili ZŠ Mostnú v Nových Zámkoch, kde spolu s pani učiteľkou Elenou Závodskou pripravili pre žiakov piateho ročníka matematickú prechádzku. V máji bude na tejto základnej škole uskutočnená otvorená hodina pre učiteľov matematiky, počas ktorej budú všetci žiaci piateho ročníka prechádzku realizovať.

 

Dňa 12. apríla sa Silvia Haringová a Janka Medová vybrali do Nemšovej, kde pani učiteľkám prvého a druhého stupňa urobili školenie o tvorbe a realizácii prechádzok.

Na Fakulte prírodných vied a informatiky sa 14. apríla uskutočnil Seminár k matematickým prechádzkam pre učiteľov základných, stredných a vysokých škôl. Na školenie sa prihlásilo 30 učiteľov. V prvom bloku sa učitelia dozvedeli základné informácie o prechádzkach a nachvíľu sa z nich opäť stali žiaci, keď sa priamo zúčastnili matematickej prechádzky. V druhom bloku sa učitelia naučili prechádzky vytvárať.V druhom bloku sa učitelia naučili vytvárať trasy na portáli MathCityMap.

V dňoch 21. – 23. apríla sa v Liberci konala konferencia EME 2022 – Nové výzvy ve vzdělávání matematice v primární škole. Na konferencii doktorandky Silvia Haringová a Veronika Bočková odprezentovali príspevok: Matematické prechádzky ako nástroj stimulujúci spoluprácu učiteľov. Taktiež vytvorili pre študentov učiteľstva prechádzku v areáli Technickej univerzity, aby si ju vyskúšali zrealizovať.

 

Ku koncu mesiaca, 26. apríla si skupina študentov 1.-5. ročníka učiteľstva fyziky v kombinácii z Univerzity v Plzni vyskúšala vyriešiť matematické prechádzky v átriu Fakulty prírodných vied a informatiky a aj na námestí v Nitre.

Najbližšie mesiace budú zaujímavé aj na Slovensku. Už v máji je naplánované projektovanie a realizácia chodníkov v meste Bánovce nad Bebravou a v Poľsku majú vzniknúť aj mathtraily. Okrem toho univerzita v Nitre pracuje s učiteľmi matematiky v rámci národného projektu KEGA Cooperation, projektu na profesionálny rozvoj učiteľov matematiky, a chcela by tam využívať práve Mathtrails a MathCityMap.

Dátum: 31. mája 2022 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *