7. novembra 2022

MathCityMap leto na Slovensku

V lete 2022 sa v celej Európe uskutočnilo niekoľko podujatí, ako sú konferencie a tzv. letné školy pre mladých vedcov, na témy rozvoja matematického vzdelávania a výskumu v oblasti matematického vzdelávania. Na viacerých z nich sa zúčastnili pracovníci Katedry matematiky Fakulty matematiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj učitelia a študenti rôznych odborov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom návštevy bolo okrem iného aj zviditeľnenie programu MathCityMap v Európe a prezentácia najnovších poznatkov o využívaní programu MathCityMap vo výučbe.

V nasledujúcej správe Janka Medová, Veronika Bočková, Soňa Čeretková a Silvia Haringová predstavujú aktivity slovenského leta MathCityMap:

Prvá z uvedených letných škôl s názvom Socio-scientific Issues in Mathematics and Science Initial Teachers Education: Join a unique intercultural experience preparing you for the future classroom! sa konala v 15. – 24. júna 2022 na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rámci letnej školy pripravila a viedla doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. workshop s využitím MathCityMap prechádzok na tému: Príprava vyučovania s využitím inovatívnych vyučovacích metód a vyučovanie vo vonkajšom prostredí s podporou digitálnych technológií. Letná škola bola realizovaná v rámci projektu Erasmus+ ENSITE (https://icse.eu/ensite/), podobne ako aj letná škola s názvom Dealing with environmental issues in science education – Deeping future science and maths teachers’ learning by teaching, ktorá sa uskutočnila 31. júla – 11. augusta 2022 vo Varne, v Bulharsku. Dvojdňový workshop o matematických prechádzkach ako nástroji rozvoja povedomia o enviromentálnych otázkach priamo vo Varne pripravili Janka Medová a Veronika Bočková.

 

Na letnej škole pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom the Intensive training school in qualitative research design and research methods in mathematics education realizovanej s podporou Európskej spoločnosti pre výskum vo vyučovaní matematiky (ERME) v Nitre v dňoch 29. júna – 1. júla referovala Silvia Haringová o svojej práci s učiteľmi pri návrhu a realizácii MathCityMap prechádzok.

Počas dvojdňovej Letnej školy didaktiky matematiky, ktorá sa konala 6. – 7. júla 2022 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, učitelia základných a stredných škôl riešili matematickú prechádzku prostredníctvom aplikácie MathCityMap v centre mesta. Seminár vedený Silviou Haringovou pokračoval po vyriešení všetkých úloh v priestoroch univerzity. Účastníci sa v rámci seminára dozvedeli, ako sa prechádzka na portáli tvorí a dostali manuály pre tvorbu matematických prechádzok v systéme MathCityMap.

Workshop o matematických prechádzkach realizovali Janka Medová a Veronika Bočková na letnej škole Utrecht Summer School: Mathematics Education, ktorá sa konala 15. – 25. augusta 2022 v holandskom Utrechte. Realizácia letnej školy bola podporená aj projektom ICSE Academy, v ktorom riešitelia viacerých katedier Fakulty prírodných vied a informatiky spolupracujú s Freudenthalovým inštitútom Univerzity v Utrechte na návrhu a realizácii programov pre učiteľov matematiky, prírodovedných a technických predmetov s európskym rozmerom.

 

 

Janka Medová pokračovala do Ústí nad Labem v Českej republike, kde za zúčastnila podujatia s názvom Letní školy didaktiky přírodovědných předmětů STEM, ktoré sa skladalo z niekoľkých akreditovaných programov pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov. Ako lektorka spolupracovala pri realizácii programu Didaktické zásady v předmětech STEM s kolegami z Univerzity J.E. Purkyně, Ústí nad Labem a Univerzity Karlovej v Prahe, v rámci ktorého účastníci riešili aj MathCityMap prechádzku.

V dňoch 22. – 26. augusta 2022 sa prestížnej letnej školy pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom YESS (YERME Summer School) organizovanej s podporou ERME (European Society for Research in Mathematics Education) na Univerzite Johannesa Keplera v rakúskom Linzi zúčastnila aj Silvia Haringová. V pracovnej skupine TWG 1: Mathematics teacher expertise, practice, and professional development pod vedením Alfa Colesa z Univerzity v Bristole (Veľká Británia) prezentovala čiastkové výsledky a navrhovanú metodiku svojej dizertačnej práce na tému Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľov matematiky, v rámci ktorej spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl pri tvorbe MathCityMap prechádzok.

 

 

V posledné dni pred začiatkom prednáškové obdobia, 7. – 9. septembra 2022, sa na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF v Nitre konala trinásta konferencia ERME Topic Conference 13 (ETC13) s názvom MEDA 3 Mathematics Education in Digital Age. Konferencia MEDA3 nadväzuje na konferencie MEDA organizované na Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen, Dánsko v roku 2018 a Linz School of Education, Johannes Kepler University, Rakúsko v roku 2020. Na konferencii Silvia Haringová prezentovala článok s názvom Identification of domains of mathematics teachers’ knowledge addressed in reflection on technology-supported mathematical trails, ktorý vznikol v spoluautorstve s Jankou Medovou. Navrhovaný model prípravy učiteľov a prechádzky MathCityMap rozvírili v publiku bohatú diskusiu.

O týždeň neskôr, 13. – 16. septembra 2022 prezentovala Janka Medová ďalší spoločný článok dvojice Haringová-Medová, tentokrát s názvom Factors affecting collaboration in designing and enacting MathCityMap trails by in-service teachers na konferencii TiMER Trends in Mathematics Education Research, ktorá sa uskutočnila v poľskom Krakove. Podujatie bolo podporené Európskou spoločnosťou pre výskum v teórii vyučovania matematiky ERME v rámci výzvy Initiatives for Supporting Emerging Communities for Mathematics Education Research in Eastern Europe.

S príchodom školského roka sme sa však znova vydali aj do škôl, kde spolu s učiteľmi matematiky navrhujeme a realizujeme MathCityMap prechádzky.

 

 

Dátum: 7. novembra 2022 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *