Dátum: 22. novembra 2021 | Vytvoril: Philipp Larmann | Kategória: | Nekomentované

MathCityMap: Novinky zo Slovenska

  Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľov matematiky   V Nitre sme využili matematické prechádzky pri vzdelávaní učiteľov matematiky. Poskytli impulz na naštartovanie hlbšej spolupráce pri tvorení spoločných hodín matematiky v rámci […]

[Čítaj článok]

Dátum: 12. júla 2021 | Vytvoril: Simon Barlovits | Kategória: | Nekomentované

Šablóny úloh pre MathCityMap

MathCityMap tím pripravil niekoľko nových šablón pre tvorbu nových úloh! Odteraz je k dispozícii deväť MathCityMap šablón na tvorbu úloh a, navyše, i možnosť vytvoriť podúlohy k danej úlohe. Šablóny úloh  sú v tomto […]

[Čítaj článok]

Dátum: 15. júna 2021 | Vytvoril: Simon Barlovits | Kategória: | Nekomentované

MCM@home na Slovensku

Silvia Haringová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavila formou webinára koncept MathCityMap@home približne 700 učiteľom. Ďalej viedla hodiny s viac ako 150 študentmi základných a stredných škôl. V reflexii […]

[Čítaj článok]

Dátum: 31. marca 2020 | Vytvoril: Simon Barlovits | Kategória: | Nekomentované

Video: Riešenie matematických úloh o reálnych objektoch v teréne

Aplikácia MathCityMap umožňuje každému riešiteľovi, bez ohľadu na vek, nájsť zaujímavé objekty v okolí, napríklad na pešej zóne v meste, v parku alebo na školskom dvore a vyskúšať si svoje matematické vedomosti pri […]

[Čítaj článok]